From owner-haiti@lists.webster.edu Wed Jan 29 11:00:25 2003
Date: Wed, 29 Jan 2003 08:46:57 -0600 (CST)
From: Bob Corbett <corbetre@webster.edu>
To: Haiti mailing list <haiti@lists.webster.edu>
Subject: 14629: Vedrine: Poetry in Haitian Creole (Bibliography research) fwd (fwd)
Sender: owner-haiti@lists.webster.edu

From: E Vedrine <evedrine@hotmail.com>

Poetry in Haitian Creole (Bibliography research)

By Emmanuel W. Vedrine <evedrine@hotmail.com>, 29 January 2003

[VEDRINE, Emmanuel W. 1993. Un stylo international. Cambridge, MA: Soup To Nuts. 61 p. [Poetry in 7 languages (including 26 in French, 12 in Haitian Creole’, an essay in English. A textbook for middle and high school level.]

VEDRINE, Emmanuel W. 1994. Bilingual poems / Powèm bileng. In Materyèl Edikatif pou Bileng Ayisyen, pp. 62-69. [Titles: Four letters / Kat lèt; Dans la Forêt Noire / In the Black Forest; Afrika oh! Afrika oh! / Afrik! Afrik; Language / Language; Ce que tu dois savoir / What I want you to know; L’Haïtien et le Chinois / Ayisyen ak Chinwa; Le voyageur / Vwayajè; Who you are / Kisa ou ye?]

VEDRINE, Emmanuel W. 1994. Poetry in Haitian Creole. Cambridge, MA: Soup to Nuts. 75 p. [Poems in Haitian Creole is a guide for beginners and translators of Haitian Creole, including a Creole-English glossary. — In Poetry in Haitian Creole, Védrine shows our people to be the descendent of an inventive, badacious and courageous people. His poetry reflects the appreciation that he carries for his homeland and, most of all, relishes the pleasure of the Soul. — Védrine is a poet who writes and speaks his mind’ as far as I can tell, practically always. He follows his own road, believes in his own style and pursues his own dream, which are deeply rooted in the Haitian dream. He refuses to separate himself from ‘common Haitians’’ (Tony Jean-Jacques).]

VEDRINE, Emmanuel W. 1995. Koze lanmou (Vol.I). Boston, MA: Védrine Creole Project. 48 p. [A collection of love poems in Haitian Creole. — Titles include: Babay lekòl mwen an; Bò Oseyan an; Divòs; Fanm Ayiti; Fanm marabou; Filalang lanmou; File; Kat lèt; Kè m ak ou menm; Kilè w ap retounen; Koutba; Lang; Lè fanm lakay damou; Lè m te fèk rankontre w; Maryaj; Mwen sonje ou; Nan Pak la; Nègès ki fè bote rivaj mwen yo; Ou panse m ap tounen; Pa bliye; Plase; Renmen; Sa ou dwe konnen; Sapoti ou dous; Si ou te konn apresye; Si van an vante; Si w ap vole; Sou Sou sou; Souri l ak pa Mona Lisa; Souvni; Triyang souwè; Womans Ozetazini; Yon bouke flè pou fanm vanyan; Yon ti woz; Yon pye flanbwayan]

VEDRINE, Emmanuel W. 1995. 23 Poèmes en français et en haïtien. Boston, MA: Védrine Creole Project. 52 p. [Afrika oh! Afrika oh! / Afrika! Afrika; Dans la forêt Noire / Nan Forè Nwa; Europe et Espagne / Ewòp ak Espay; Le voyageur / Vwayajè; Les deux Ponts / Pon Nèf ak Pon Women; Salamanca / Salamank; Souvenir de Vienne / Souvni k sot Vyèn; Vive les vacances / Viv vakans!; Au bord de l’Océan / Bò Oseyan an; Ce que tu dois savoir / Sa ou dwe konnen; Dans le Parc / Nan Pak la; L’existence et la puissance de l’amour / Ekzistans ak puisans lanmou; Souvenir / Souvni; L’alpha et l’omega / Premye ak dènye; L’enfant et sa mère adoptive / Pitit ak manman adoktif li; L’Haïtien et le Chinois / Ayisyen ak Chinwa; L’Haïtien, un metis / Ayisyen, yon metis; L’Oiseau et le printemps / Zwazo ak prentan; Où se trouve Haïti? / Kikote Ayiti ye?; Qui vous êtes / Kisa ou ye?; Saison Rouge / Sezon Wouj; Trente ans emprisonné / Trantan anprizone; Un temoin / Yon temwen.]

VEDRINE, Emmanuel W. 1996. Dis powèm sou lanati. Boston, MA: Védrine Creole Project. 21 p. [Ten poems on nature. — A textbook for elementary and middle school level.]

VEDRINE, Emmanuel W. Védrine. 1997. «Kri pou liberasyon». Boston, MA: Védrine Creole Project. [Cry for liberation, a collection of poems in HC]

VEDRINE, Emmanuel W. 1997. «Mòtorat». H.E.M, Vol. XI, #2, fev. [A poem in HC; from the collection: Ti powèm ayisyen oktosilab]

VEDRINE, Emmanuel W. 1998 (avril). «20 Powèm Ayisyen». Boston, MA: Védrine Creole Project. [20 Poems in Haitian (selected from the author’s collections for literary critics: Ti powèm Ayisyen Oktosilab, Koze lanmou, Poetry in Haitian Creole and Kri pou liberasyon. — Title: Sen Valanten, priye pou mwen; Lanmou se yon fri san sezon; Lanmou konn gen kach-kach liben; Gen defwa m sonje w; Ou mande m eple lanmou; Pa mande m defini lanmou; Douz liy pou li; Pou fete anivèsè w; Peripesi yon ti pèp nwa; Kote kochon kreyòl nou yo?; Transpòtasyon an Ayiti; Alfabetizasyon bòkyè; Pòv k ap mande nan Pòtoprens; Politisyen Granmanjè yo; Peyizan Ayisyen; Lè Ayiti te Ayiti; Se kreyòl mwen pale; Ou vle konnen kote m fèt?; Respè pou fanm Ayiti Tonma; Lago ak lavi; - including one page of the author’s autobiography]

VEDRINE, Emmanuel W. 1998. «Respè pou Fanm Ayiti Toma». P-au-P: Libète, #293. 27 me.

VEDRINE, Emmanuel W. 1998. «Lago ak lavi». TCC, Vol. IV, #III. [A poem in HC. - English translation by Anna Wexler (June 1998, The Annual Writers’ Workshop, University of Massachusetts-Boston translation section); French translation by Pierre M. Chery (2000)]

VEDRINE, Emmanuel W. «Lomeyans pou Mapou». H.E.M, Vol. XI, #1 [Ti powèm ayisyen oktosilab]

VEDRINE, Emmanuel W. 1998. «Litani yon machann». In Anthology of Haitian Poets of Massachusetts, pp. 78-80. Boston: HAAM. [A poem in HC with English translation]

VEDRINE, Emmanuel W. 2000 (nov.). «Koudeta nan peyi sivilize». Haitionline.com; MIT2.com

[Koudeta peyi sivilize, gwo koze!
Tout kote nan lemonn branche pou obsève
Latwoublay blayi nan yon kokenn eleksyon
Ki pral potomitan anndan tout desizyon.

Yon siklòn politik balize Florida
Bilten Papiyon gentan vin pou gate sa
Batay legal pou rekontaj vot yo pete
Bagay yo mele kay Tonton Sam tout bon vre!

Gwo koze, koudeta peyi sivilize
Pèp ki pa te byen vote ap rele anmwe
Rezilta eleksyon sa a dire bon bout tan
Poudi pa ta gen magouy pou koupe devan?

Lobo pete devan grenn je lemonn antye
Leson tounèf pou ti peyi soudevlope
Kokenn batay ant kandida pou pran pouvwa.
Ala tray, demokrasi tonbe nan koma!]

VEDRINE, Emmanuel W. 2000 (winter). «Sa m panse de powèm». [English version: Emmanuel W. Védrine; French version: Jean-Samuel Sahaï-Viranin; German version: Andrina Soliva; Swahili version: Richard Kifutu]

VEDRINE, Emmanuel W. «Koze lanmou I & II». [Unpub. manuscript. — A collection of love poems in Haitian Creole. Titles in Vol. II includes: Anpàn mo; Babay lekòl mwen an; Bò Oseyan an; De flè nan jaden lavi; Dènye Lendi*; Divòs; Douz liy pou li; Fanm Ayiti; Fanm marabou; Filalang lanmou; File se yon lotri; File; Flè sovay; Gen defwa m sonje w; Jou pa ou; Kat lèt; Kè m ak ou menm; Kilè w ap retounen; Koutba; Lang; Lago san kache; Lanmou konn gen kach-kach liben; Lanmou o pliryèl; Lanmou se yon fri san sezon*; Lavi; Lè fanm lakay damou; Lè m te fèk rankontre w; Liy pwezi k pèdi; Maryaj; Meditasyon; Mwen reve w dwòl; Mwen sonje ou; Nan Pak la; Nègès ki fè bote rivaj mwen yo; Nou panse n te sèl*; Ou di m poko voye flè; Ou mande m eple lanmou; Ou panse m ap tounen; Pa bliye; Pa mande m defini lanmou; Plase; Renmen; Pou fete anivèsè w; Prensès Tinis; Prèske yon ane*; Pwòpte; Resèt pou depresyon; Respè pou Fanm Ayiti Tonma*; Rèv yon powèt*; Rèv; Rilaks; Sa m panse de powèm*; Sa ou dwe konnen; Sapoti ou dous; Se bon tande!; Sekrè lanmou; Sen Valanten, priye pou mwen; Si ou te konn apresye; Si van an vante; Si w ap vole; Solèy lanmou w kouche pou mwen; Solèy sa a; Sou Sou sou; Soukous lavi; Souri ban mwen; Souri l ak pa Mona Lisa; Souvni; Triyang souwè; Vèb renmen; Womans Ozetazini; Yon bouke flè pou fanm vanyan; Yon jaden flè*; Yon piramid bo; Yon pye flanbwayan; Yon ti flè sèlman; Yon ti souri; Yon ti woz ak anpil bravo; Yon ti woz.

VEDRINE, Emmanuel W. «Kri pou liberasyon». [Unpub. manuscript. — Titles include: Ala traka pou demokrasi; Alfabetizasyon bòkyè; Ayisyen, yon metis; Ayisyen ak Chinwa; Ayiti nan fen ventyèm syèk; Ayiti pou Ayisyen; 197 ane depandans Ayiti; Dezyèm endepandans; Doulè yon refijye ayisyen; Entelektyèl komokyèl; Epi solèy la leve Ayiti; Esprime ou!; Fènwè ak klète an 1990; Fòk sa fini!; Jeneral la pran nan twa wa; Jimnastik politik; Jounen Entènasyonal Félix Morisseau-Leroy; Kikote Ayiti ye?; Kote kochon kreyòl nou yo?; Kote m te fèt; Koudeta nan peyi sivilize; Lavèy 30 Septanm; Lavoum pou yo! Lè Ayiti te Ayiti; Lè rèv kreyòl mwen an va reyalize; Litani yon machann; Lomeyans pou Keslèbrezo; Lomeyans pou Jan Mapou; Lomeyans pou moun Gonayiv; Manman, pa ban m tete ankò; Montre m pito; Mòtorat; Nan pwovens; Ou vle konnen kote m te fèt?; 28 Oktòb pa sifi pou n selebre kreyòl; Pèp Ayisyen an 1990; Peripesi yon ti pèp nwa; Peyizan Ayisyen; Pitit ak manman adoktif li; Politisyen granmanjè yo; Poukisa se Ayisyen?; Pòv k ap mande nan Pòtoprens; Premye ak dènye; Priyè delivrans pou Ayiti; Refleksyon sou onz septanm; Reken yo kontinye ap fete; Revè 1986; Rèv mwen pou demen; Rèv pou yon manman ki an danje; Rezilta lang kreyòl la; Se kreyòl mwen pale; Se tyovi nou ye; Sezon wouj; Si m te, m ta’; Tande kri peyizan yo!; Te kwè nou tout se Ayisyen; Transpòtasyon an Ayiti; Trantan anprizone; Vakans rive; Zwazo ak prentan’]